Hem » NYHETER » Nyheter » Sektionens medlemsmöte, 2/11

Sektionens medlemsmöte, 2/11

Juridiska föreningen vill välkomna samtliga medlemmar till sektionens medlemsmöte onsdagen den 2 november!

Verksamhetsberättelsen för sektionen:

JF-sektionen är partipolitisk, fackligt och religiöst obunden och har som enda underliggande studentförening Juridiska Föreningen (JF). Sektionsstyrelsen består av sittande styrelse i JF och JF-sektionens löpande arbete sköts av JF. Utöver det löpande arbetet som sköts av JF har JF-sektionen två huvuduppgifter att ansvara för;

Dels så ansvarar vi som sektion, tillsammans med Umeå Studentkår, för utbildningsbevakning. JF-sektionen utsåg, tillsammans med SamSek och Umeå Studentkår, Lovisa Svensson till nytt studentombud och med henne kommer JF-sektionen arbeta med utbildningsbevakning och frågor angående studie- och arbetsmiljö. Studentombudet har under året även representerat JF-sektionen i olika beslutande organ.

Dels så ansvarar vi som sektion även för mottagning av nya studenter. Arbetet med mottagningen har, likt föregående år, lagts över på JF som utsåg ett insparksutskott bestående av fem generaler, vilka i sin tur ansvarade för utformningen av mottagningen. Fokus under mottagningen var att de nya studenterna skulle lära känna sina studiekamrater, bekanta sig med universitetet och Umeå som stad.

 

Läs gärna mötets dagordning samt relevanta bilagor genom att trycka på länken!