UTBILDNINGSUTSKOTTET

Utbildningsbevakningen är en av de största och viktigaste delarna i JF:s verksamhet. .

Ansvarig för JFs arbete med utbildning är utbildningsansvarig Anton Okić, utbildning@jf-umea.se.

Här följer en kort presentation av allt som JF:s utbildningsansvarige arbetar med


Kursombuden

JF strävar efter att alla juriststudenter på Umeå universitet ska vara representerade och känna sig hörda. Varje termin har ett eller flera kursombud som löpande framför klassens åsikter om utbildningen och arbetsmiljön, och som jobbar i nära anknytning med utbildningsansvarig med aktuella utbildningsfrågor för att få en bredare diskussion och fler perspektiv. Tveka inte på att höra av dig till ditt kursombud om du har några frågor eller tankar kring utbildningen.

Kursombuden för de respektive klasserna är:

T2/3 – Juni Wikman och Isabelle Mähler

T4/5 – Rhiannon Meenan och Emil Bergström

T6/7 – Ludvig Nordquist och Emma Wallerström

Går du i T8/9 så kan du höra av dig till utbildningsansvarig, Anton Okić.


Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottet är ett utskott som består av representanter ifrån juridiska institutionen (JI) och JF:s utbildningsansvarig, i egenskap av JF. Utskottet behandlar utbildningsfrågor som berör juristprogrammet, men även andra kurser som institutionen tillhandahåller.


SAMO

JF:s utbildningsansvarig är också studentmiljöombud (SAMO) på juristprogrammet. SAMOs uppgift är att söka vinna studenternas medverkan i arbetsmiljöarbetet och företräder studenterna i dessa sammanhang, samt är en resurs och samtalspartner till prefekten. Om du som juriststudent anser att det finns brister i arbetsmiljön kan du vända dig till din SAMO.


Utbildningsansvariges övriga arbetsuppgifter och kontakt

Utöver grupperna och utskotten som nämns ovan, har JF:s utbildningsansvarig regelbunden kontakt med Juridiska institutionen i form av möten med studierektor Nina Nilsson.

Vid eventuella frågor eller vid intresse av att veta mera, kan ni alltid höra av er till JF:s utbildningsansvarig Anton Okić, utbildning@jf-umea.se.