STUDIERÅDET

Utbildningsbevakningen är en av de största och en av de viktigaste delarna i JF:s verksamhet.

Ansvarig för JF:s arbete med utbildning är utbildningsansvarig utbildning@jf-umea.se. och vice utbildningsansvarig vice-utbildning@jf-umea.se. 

Här följer en kort presentation av allt som JF:s utbildningsansvariga arbetar med.


Protokoll från studierådet

Protokoll studierådet 2023-04-25

Protokoll studierådet 2023-03-21


Kursombuden

JF strävar efter att alla juriststudenter på Umeå universitet ska vara representerade och känna sig hörda. Varje termin har ett eller flera kursombud som löpande framför klassens åsikter om utbildningen och arbetsmiljön. Dessa jobbar i nära anknytning med utbildningsansvarig med aktuella utbildningsfrågor för att få en bredare diskussion och fler perspektiv. Tveka inte att höra av dig till ditt kursombud om du har några frågor eller tankar kring utbildningen.

 


Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottet är ett utskott som består av representanter från juridiska institutionen (JI) och JF:s utbildningsansvarig, i egenskap av JF. Utskottet behandlar utbildningsfrågor som berör juristprogrammet, men även andra kurser som institutionen tillhandahåller.


SAMO

Juristprogrammet har två studerandearbetsmiljöombud (SAMO), vilka utgår från Utbildningsansvariges mandat, rapporterar regelbundet till Studierådet och utbildas löpande i studerandearbetsmiljöfrågor. SAMO:s huvuduppgift är att medverka i arbetet med juriststudenternas arbetsmiljö vid Campus och företräda studenterna. SAMO är även en resurs för och samtalspartner till juridiska institutionens prefekt. Om du som juriststudent anser att det finns brister i arbetsmiljön kan du vända dig till SAMO för Juristprogrammet. För verksamhetsåret 2023 är Julia Fischer och Amanda Persson SAMO, de kan nås på mailadressen samo.jf@umeastudentkar.se.


Utbildningsansvarigas övriga arbetsuppgifter och kontakt

Utöver grupperna och utskotten som nämns ovan, har JF:s utbildningsansvarig regelbunden kontakt med Juridiska institutionen i form av möten med studierektor Nina Nilsson Rådeström.

Vid eventuella frågor eller vid intresse av att veta mer, kan ni alltid höra av er till JF:s utbildningsansvarig utbildning@jf-umea.se.

JURO

Juriststudenternas rådgivning (JR)