Utbildningsbevakningen är en av de största och viktigaste delarna i Juridiska föreningen vid Umeå Universitets (JF) verksamhet.

Ansvarig för JF:s arbete med utbildningsfrågor är JF:s två styrelseledamöter; utbildningsansvarig och vice utbildningsansvarig.

För att nå dem på enklast sätt; skicka ett e-mail utbildning@jf-umea.se respektive vice-utbildning@jf-umea.se

Här följer en kort presentation av det som JF:s utbildningsansvariga arbetar med.


Studierådet

Studierådet är ett utskott vid JF där utbildningen diskuteras. 

Studierådet sammanträder för att lyfta utbildningsfrågor för JF.s medlemmar. Rådet leds av utbildningsansvarig och sammankallar representanter från alla terminer (T1-T9), Studerandearbetsmiljöombud (SAMO), samt Juris riksstuderandes (JURO) nationellt utbytesansvarige i Umeå.

Studierådet är ett slutet möte för de sammankallade ombuden och representanterna. Studierådet sammanträder vanligtvis mellan tre till fem gånger per termin.

Förutom löpande rapporter från terminerna och organen finns stående informationspunkter och diskussionspunkter, samt möjligheten att inom studierådet kartlägga utbildningen och presentera lösningar till förbättringar.

Protokoll från Studierådet

2024

Protokoll studierådet 2024-02-20

2023

Protokoll studierådet 2023-12-04 

Protokoll studierådet 2023-11-06

Protokoll studierådet 2023-10-10

Protokoll studierådet 2023-09-18

Protokoll studierådet 2023-09-04

Protokoll studierådet 2023-04-25

Protokoll studierådet 2023-03-21


Studierådsombud

Grundbulten i en fungerande studiebevakning är engagemang bland medlemmarna. Genom att bli studierådsombud företräder du din klass genom Studierådet och har möjlighet att diskutera och lösa frågor genom Studierådet under löpande terminer. Engagemanget är självklart helt frivilligt, men det ses gärna att ett studierådsombud tillträder och blir minst två terminer i rådet för att få en bra rutin.

Maila gärna till utbildningsansvarig utbildning@jf-umea.se med din ansökan.

JF strävar efter att alla juriststudenter på Umeå universitet ska vara representerade och känna sig hörda.

Varje termin har ett eller flera studierådsombud som framför klassens åsikter om utbildningen och arbetsmiljön.

Studierådsombuden jobbar i nära anknytning med utbildningsansvarig med aktuella utbildningsfrågor för att få en bredare diskussion och fler perspektiv.

Tveka inte att höra av dig till studierådsombudet för din termin om du har frågor eller tankar kring utbildningen.

 


Utbildningsutskottet vid Juridiska Institutionen

Utbildningsutskottet vid Juridiska institutionen (JUS) består av flera olika medarbetare inom fakulteten – till exempel studievägledare, HR, doktorander – och sammanträder med syftet att ta vissa beslut kring utbildningen vid institutionen. Utbildningsutskottet vid JUS bjuder även in tre studenter till regelbundna möten med utskottet, dessa är JF:s utbildningsansvarig samt ytterligare två studierepresentanter.

Utskottet behandlar utbildningsfrågor som berör juristprogrammet, men även andra kurser som JUS tillhandahåller.


Studerandearbetsmiljöombud (SAMO)

Juristprogrammet har två studerandearbetsmiljöombud (SAMO). För verksamhetsåret 2023 är det Amanda Persson (T5) och Julia Fischer (T7).

SAMO företräder studenterna på juristprogrammet i arbetsmiljöfrågor.

De utför en kontinuerlig bevakning över den fysiska och psykosociala arbetsmiljön i nära samarbete med kåren. Utgångspunkten är att alla ska trivas på universitetet.

Har du några synpunkter eller funderingar rörande studiemiljön, SAMO-rollen eller något annat du undrar över – tveka inte att höra av dig!

Julia och Amanda kan nås på mailadressen samo.jf@umeastudentkar.se samt anonymt via kontaktformuläret https://forms.office.com/e/2bReyRyRaJ och svarar även gärna på frågor vid Campus.


Utbildningsansvarigas övriga arbetsuppgifter och kontakt

Utöver grupperna och utskotten som nämns ovan, har JF:s utbildningsansvarig regelbunden kontakt med Juridiska institutionen i form av möten med studierektor Nina Nilsson Rådeström.

Vid eventuella frågor eller vid intresse av att veta mer, kan ni alltid höra av er till JF:s utbildningsansvarig utbildning@jf-umea.se. 


 

Juris studerandes riksorganisation (JURO)

Juris studerandes riksorganisation (JURO) är en förening som sammanträder för alla lärosäten i hela Sverige. Vice utbildningsansvarig och tillika nationellt utbytesansvarig har huvudansvaret för arbetet med JURO.


Juriststudenternas rådgivning (JR)

JR är ett öppet möte för JF:s medlemmar som äger rum varje torsdag 12:15. Här träffas JF:s medlemmar, efter att ha skrivit på ett NDA, och arbetar tillsammans med juridisk rådgivning genom att svara på frågor från allmänheten.