MEDLEMSSKAP

Medlem i Juridiska föreningen är du som studerar, eller under de senaste 12 månaderna har studerat på program, linje eller fristående kurs på Juridiska institutionen vid Umeå universitet och har löst medlemsavgift i Umeå Studentkår.

Medlemsavgiften är för närvarande 400 kr/läsår alternativt 230 kr/termin. Kom in till JF-rummet och köp ett medlemskap av styrelsen.

Är du en ny student? Under första dagen av insparken kommer du att kunna köpa medlemskap i kåren av styrelsen i JF, så oroa dig inte! Du kommer dessutom att få ett temporärt kårleg direkt på plats.