MEDLEMSSKAP

Medlem i Juridiska föreningen är du som studerar, eller under de senaste 12 månaderna har studerat, på program, linje eller fristående kurs vid Juridiska institutionen eller Juridiskt Forum vid Umeå universitet och har löst medlemsavgift i Umeå Studentkår.
Medlemsavgiften är för närvarande 400 kr/läsår alternativt 230 kr/termin.