INSPARKSUTSKOTTET

Utskottets ska se till att de nya studenterna på Juristprogrammet känner sig välkomna och får en rolig start på sin studietid här i Umeå. Under några intensiva veckor arrangerar utskottet diverse aktiviteter som syftar till att främja kontakten och stämningen mellan nya studenter och äldre terminer. Utskottet ska arrangera en organiserad inspark och erbjuda olika aktiviteter så att samtliga medlemmar kan känna sig delaktiga. Under insparken deltar insparksutskottet för att ingjuta förtroende samt fungera som kontaktpersoner ifall nya studenter har frågor eller synpunkter.

Insparksutskottet ska verka för att Juridiska föreningens och Umeå Studentkårs policys och stadgar uppehålls, samt utvärdera och hålla styrelsen informerade om vilka policys som behöver ses över. Läs JFs styrdokument.

För kontakt: generaljfumea@gmail.com


2024

År 2024 består insparksutskottet av fem juriststudenter. Dessa är Vera Dahl, Emma Hermansson, Jonathan Wigren, Emmy Frisk och Moa Wallberg. 


2023

År 2023 består insparksutskottet av fem juriststudenter. Dessa är Tilde Rune, Olivia Viberg, Klara Jägberg, Melker Tingberg och Johan Sahlström


2022

År 2022 består insparksutskottet av fem juriststudenter. Dessa är Elin Thorin, Ludvig Andersson, Klara Brändström, Maja Gustafsson och Moa Fredriksson. 


2021

För insparken 2021 består insparksutskottet av fem juriststudenter. Dessa är Amanda Fröberg, Hugo Westerlund, Sebastian Norlander, Elena Jonsson och Ingvild Regius Nygaard.


2020

År 2020 består insparksutskottet av fem juriststudenter. Dessa är Hanna Törnsén, Frida Olofsson, Julia Jonsson, Linnéa Lindahl och Stina Brander.


2019

Insparksutskottet består år 2019 av fem stycken juriststudenter. Dessa är Emilia Kylsäter, Fanny Wikström Olsson, Kim Heng Mong, Louise Perlström och Jenny Perers. 


2018

Insparksutskottet består år 2018 av fem stycken juriststudenter. Dessa är Fanny Bergqvist, Amanda Alwall, Ingrid Wählby, Victor Strömwall och Oliver Friberg.


2017

Insparksutskottet består år 2017 av fem stycken juriststudenter. Dessa är juriststudenterna Johanna Grundberg, Julia Lavemäki, Nils Bredin, Sebastian Uddgren och Tove Larsson.


2016

Insparksutskottet bestod år 2016 av fem stycken juriststudenter. Dessa var juriststudenterna Anna Paulin-Rosell, Herman Johansson, Sven Karlsson, Jenny Dahlman och Lars Norberg.


2015

Insparksutskottet år 2015 bestod av fem stycken juriststudenter. Dessa var juriststudenterna Torgny Palm, Jolinn Uhlin, Jenny Vilander, Andreas Ferelius och Tim Prellwitz.