INSPARKSUTSKOTTET

Utskottets ska se till att de nya studenterna på Juristprogrammet känner sig välkomna och får en rolig start på sin studietid här i Umeå. Under två intensiva veckor arrangerar utskottet diverse aktiviteter som syftar till att främja kontakten och stämningen mellan nya studenter och äldre terminer. Utskottet ska arrangera en organiserad inspark och erbjuda olika aktiviteter så att samtliga medlemmar kan känna sig delaktiga. Under insparken agerar insparksutskottet generaler. Generalerna ska ingjuta förtroende samt fungera som kontaktpersoner ifall nya studenter har frågor eller synpunkter.

Insparksutskottet ska verka för att Juridiska föreningens stadgar, alkoholpolicy och antidiskrimineringspolicy följs.

2017

Insparksutskottet består år 2017 av fem stycken generaler. Dessa är juriststudenterna Johanna Grundberg, Julia Lavemäki, Nils Bredin, Sebastian Uddgren och Tove Larsson,.

2016

Insparksutskottet bestod år 2016 av fem stycken generaler. Dessa var juriststudenterna Anna Paulin-Rosell, Herman Johansson, Sven Karlsson, Jenny Dahlman och Lars Norberg.