MARKNADSUTSKOTTET

Marknadsutskottets främsta uppgift är att vara en kontaktperson för våra sponsorer och att sköta avtal med samarbetspartners. Styrelsens markandsansvariga är främst ansvarig men får hjälp av utskottets medlemmar.

Vidare ansvarar marknadsutskottet för föreningens profilering och för att tillgodose medlemmar med merch.


STOCKHOLMSRESAN

Varje år anordnar den som är marknadsansvarig en resa till Stockholm för föreningens medlemmar. Under denna vistelse i huvudstaden får cirka 40 stycken medlemmar besöka lämpliga arbetsplatser för en jurist. Resans syfte är att få inblick i hur det är att arbeta som verksam jurist och att få en vidare syn på vilka arbetsmöjligheter som finns efter en juristexamen. Resan har varje år varit väldigt omtyckt och givande.


MARKNADSFÖRING

Att marknadsföra våra samarbetspartners och events som Juridiska föreningen anordnar är en uppgift för den marknadsansvariga. Detta sker genom informationsspridning via exempelvis vår hemsida, sociala kanaler och via planscher på vår anslagstavla. Det är möjligt att anordna event tillsammans med marknadsansvarig uppe i Umeå. Eventen brukar vara mycket uppskattade bland juriststudenterna då man får en inblick i hur företagskulturen är på olika företag. Detta är något som marknadsansvarig anordnar tillsammans med främst våra samarbetspartners men ibland även med andra byråer/företag. Vid intresse av att anordna ett studentevent tillsammans med marknadsansvarig via mail: marknad@jf-umea.se.


TILL FÖRETAG

Vid funderingar eller om ni behöver komma i kontakt med någon är ni välkomna att höra av er till marknadsansvarig (marknad@jf-umea.se) som kan hjälpa er med bl.a. information och marknadsföring.


SVENSKA JURIDISKA MÄSTERSKAPEN

De Svenska Juridiska Mästerskapen (SJM) är en rikstäckande tävling i processföring inför svensk domstol. SJM är ett samarbete mellan alla svenska juridiska föreningar och Mannheimer Swartling. Juridikstudenter från universiteten i Uppsala, Stockholm, Umeå, Lund, Örebro, Göteborg och Karlstad är inbjudna att delta. Förutom chansen att vinna 20 000 kronor, får deltagarna också ett utmärkt tillfälle att skaffa sig processerfarenhet och visa upp sina kunskaper.

För mer information, se www.smijuridik.se


JF-VÄSKAN

Det är även en uppgift för Juridiska föreningens marknadsansvariga att producera den JF-väska som delas ut i början på varje hösttermin till de nya medlemmarna i termin ett. Väskan finns sedan att köpa för resterande medlemmar som är intresserade av den.

Vid intresse av att sponsra väskan går det bra att mejla marknadsansvarig marknad@jf-umea.se.