Tisdagens styrelsemöte hålls på zoom

Hej! Styrelsemötet tisdagen den 4/4-23 hålls via zoom. Alla medlemmar är varmt välkomna att delta! Tid: kl. 12.00 Länk till mötet: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fumu.zoom.us%2Fj%2F4337470660%3Ffbclid%3DIwAR1d3DVBOEIkNXhmWtrk16xCjLrRxiV6zXIzEwOwjS9NlPzor0y_f3eL2vw&h=AT15dtlrAKzblRhB4GUNlbcF8HH0xf81NJkfDBaHT2QHNq0ODLlVAFQ2kLgU46j8tYe74llgOAg0Hg8KtDicltmbzNcWb4RL2D1TWI6BVQPH14NElySrcLk5-h6cjKQrnarSEo1xrw&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2QnY9kyoFzFvPJrKK8DR8XQiMkIlQro2gYtxd26IgAnB_optc76GBY-A6Aldsl7ajE1q3G_xZueLxxOTet9khxdYGpwGfCrPBHT4V4_Mhhmh_lVZwXudI5FvFbsbLeyOT4C8HLmvCQ2EShFzrqa6KstOXO4D-vmx3zoIeA-snsnOCMhyBjg-0d9XcihGlVEx3pgrT6yfveaoTLUHEm2Q Mötesid: 62325762339 /Styrelsen

Extrainsatt medlemsmöte

Hej! Styrelsen kallar till ett extrainsatt medlemsmöte den 29:onde mars 2023 kl. 17.00 i Lindellhallen 2 för att rösta igenom stadgeändringen från föregående verksamhetsmöte. Tillhörande handlingar till det extrainsatta medlemsmötet kommer publiceras på hemsidan i enlighet med 7 kap. 2 § i föreningens stadgar. Dagordning extrainsatt medlemsmöte 2023 Bilaga 1, Motion 1, ändring stadgar 2023 Kompletterande handlingar 26/3-23 /Styrelsen

Extrainsatt medlemsmöte och nytt datum för verksamhetsmötet

Hej! Styrelsen kallar till ett extrainsatt medlemsmöte den 24/2 kl.17.00 i Lindellhallen 2 på grund av förändringar i tillträdande styrelse. Detta innebär också att vi måste skjuta på verksamhetsmötet som var inplanerat 15/2 till 24/2 kl.17.30. Kompletterade handlingar publicerade 15-02-23 Nomineringar extrainsatt medlemsmöte Dagordning extrainsatt medlemsmöte //Styrelsen

Verksamhetsmöte 15/2

Hej! Onsdag den 15/2 kommer verksamhetsmötet hållas i Lindellhallen 2 klockan 17.30. Under mötet kommer bland annat årets verksamhetsberättelser presenteras samt att nya styrelsen tillträder! Alla medlemmar är som vanligt välkomna att delta!🙂 Kompletterade handlingar publicerade 2023-02-13: Dagordning verksamhetsmöte 2023 Bilaga 1_ verksamhetsberättelser Bilaga 2 årsredovisning Bilaga 3 – Revisionsberättelse Bilaga 4 – rambudget Bilaga 5 – Kontobudget Bilaga 6 – motion ändring stadgar /Styrelsen

Inget styrelsemöte tisdag 24/1

Hej! Tisdag 24/1 kommer det inte vara något styrelsemöte på grund av att de flesta från styrelsen är i Åre med Juridiska föreningen vilket innebär att vi inte blir beslutsföra.   Trevlig helg!

Medlemsmöte 15/11

Tisdag den 15 november kommer styrelsen hålla i det årliga medlemsmötet bland annat med anledning av att rösta in tillträdande styrelse. Alla medlemmar är givetvis välkomna! Plats: Lindellhallen 1 Tid: 18.00 Kompletterande handlingar: Dagordning, medlemsmöte 15/11-2022 Information inför medlemsmöte (Kompletterade 2022-11-04) Nomineringar 2022 (Kompletterad 2022-11-08)

Årsstämma till sektionen

Tisdag den 11 oktober kommer styrelsen hålla årsstämma för sektionen. Alla medlemmar som vill delta är självklart välkomna! Plats: Lindellhallen 1 Tid: 18.00 Kompletterande handlingar till årsstämman för sektionen: Dagordning Bilaga 1 Verksamhetsberättelse (Kompletterad 3/10 -2022) Bilaga 2 Bokslut JF-sektionen (Kompletterad 3/10 -2022) Bilaga 3 Revisionsberättelse (Kompletterad 3/10 -2022) Bilaga 4 Budget sektionen 2023 (Kompletterad 4/10 -2022) Ses där /Styrelsen

Styrelsemöte 19/7

Hej! Tisdag 19/7 kommer styrelsen hålla ett styrelsemöte via zoom klockan 19.00. Ni är varmt välkomna att delta. Zoom-länken hittar ni på hemsidan under ”styrelsemöten”.

Styrelsemöte 2022-06-19

Hej! Hoppas alla har en bra sommar. JF vill meddela att det kommer att hållas ett styrelsemöte nu på söndag den 19/6 kl.16.00. Ni är varmt välkomna att delta via zoom-rummet som ni finner på hemsidan under styrelsemöten.

Ingen EPP fredag 20/5

Styrelsen har kommit fram till att det inte kommer vara någon EPP nu på fredag den 20/5 på grund av att många terminer är mitt uppe i tentaplugg.

1 2 3 4 11