EVENTUTSKOTTET

Klubbmästeriet och sportmästeriet är styr tillsammans eventutskottet i Juridiska föreningen vid Umeå universitet. Utskottets primära uppgift är att anordna sociala aktiviteter som hjälper till att minska stressen bland juriststudenterna på universitetet genom att bereda möjligheten för juriststudenter att i en trivsam och trygg miljö umgås i gott sällskap.

Utskottet verkar för ett aktivt studentliv oavsett om det är i festmiljö eller i träningshallen. Utskottet upprätthåller även de goda relationer som föreningen har till andra studentföreningar, genom att tillsammans med dessa arrangera tävlingar och fester.

Ansvariga för eventutskottet är klubbmästare My Gabrielsson och sportmästare Lukas Todtenhaupt tillsammans.

Har du frågor om klubbmästeriet, kontakta klubbmästaren.

Har du frågor om sportmästeriet, kontakta sportmästaren.


Samarbete med HHUS och E-puben

Vår klubbmästare samarbetar mycket med E-puben; där arrangeras tentafester, sittningar, evenemang och EPP:s. För verksamhetsåret 2020 är det Aya Alwan och Hannah Wildling som är utsedda till kvällschefer. De båda sitter under HHUS men fungerar som en länk mellan JF och E-puben.

Fördelen med att ha kvällschefer är att JF får inflytande över E-puben och vi kan ha vårt egna renodlade juristbarlag.

Har du några frågor om E-puben? Kontakta HHUS.


Sporta med JF!

Varje måndag sportar JF i Landstingshallen mellan kl. 17.00 och 18.00.

Ps. Du har väl inte missat att JF sport har en egen Facebooksida? Ansök om medlemskap i ”Sport JF” eller maila sportmästaren för att få tillträde till gruppen! För att vara säker på att inte missa några sportevenemang kan du lägga till ”Sportmästare JF” som vän på Facebook.


Övriga frågor

Har du några frågor eller är du intresserad av det eventutskottet är det bara att skicka ett mail till sportmästare Lukas Todthenhaupt (sport@jf-umea.se) eller klubbmästare My Gabrielsson (klubb@jf-umea.se).