PLATSBANK


Become a student ambassador!

About Tech Academy Nordic:
About 93% of Swedish lawyers believe that law schools are not preparing the next generation of lawyers for the job market they will be entering into. More than 60% believe that the current concept of legal education lacks tech literacy in form of concrete, specifically tailored programs and courses for future lawyers. Tech Academy Nordics main purpose is to improve tech literacy for law students.

Digitalisation is transforming almost every industry and many law students lack the necessary IT skills to stay ahead of the curve. Currently, almost all Nordic law schools does not offer tech-related courses or programs for law students. It is time to take action and bridge the gap between law and technology. To build a solid base of tech-knowledge for lawyers is a fundamental cornerstone in order to create the awareness that is necessary to actively work with technology from a legal perspective; the need for regulations and policy controlling measures is emerging with regard to future technologies.

At this year’s event companies such as iZettle, Microsoft, Nasdaq, Peltarion, ELTA, Telia, PocketLaw, Somebuddy etc will be joining us!

We have launched and opened our applications in our website (https://www.techacademynordic.com/applications). We welcome applications from all students which have interest for legal tech.

About the applications:
The event will be held online and the application for Tech Academy Nordic programme is now open. While the programme is primarily offered to law students around Nordic region, we also welcome other students who are interested to join this year’s online event!

How to apply: by visiting our website – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScIYXohZrmxyz14a2BvE0mY9iKddsZm85bmlVDXmoo7GIkUlw/viewform, and filling our form there!

Information for student regarding the application:
Tech Academy Nordic was created with the goal to enhance tech literacy for future lawyers. Digitalization makes it inevitable for the companies not to pay attention to emerging technologies and the impact they have in our society. Tech Academy is a unique program designed for law students to get more experience within tech-related subjects in law school in order to bridge the gap between law and technology.

You don’t need any previous experience or skills within tech, we will provide you with a full-day program of exciting tech topics and fika!

Bring your curiosity and passion for technology – and let the journey begin together with Tech Academy Nordic! 🙂

Application deadline: September 15 2020

Please do not hesitate in contacting us for any further questions at info@techacademynordic.com


Midander-Lönnstipendiet 2020

Har du skrivit examensuppsats i juridik om fri- och rättigheter? Ansök om 2020 års Midander-Lönnstipendium senast den 16 oktober 2020!

För att uppmuntra och uppmärksamma studier av fri- och rättigheter delar Centrum för rättvisa varje år ut Midander-Lönnstipendiet till den sökande som har skrivit den bästa examensuppsatsen i juridik om individuella fri- och rättigheter.

Stipendiet uppgår till 25 000 kronor och uppsatsens ämne kan vara processrätt, skadeståndsrätt, EU-rätt, förvaltningsrätt, konstitutionell rätt och så vidare men kärnfrågan måste vara tydligt relaterad till individuella fri- och rättigheter.

Ansökan ska innehålla uppsats och betygskopia. Uppsatsen ska omfatta 30 hp.
Du skickar ansökan per e-post till lisa.andersson@centrumforrattvisa.se senast den 16 oktober 2020. Vill du tipsa om en uppsatsförfattare som borde få stipendiet? Maila författarens namn och lärosäte till lisa.andersson@centrumforrattvisa.se.

Läs mer om stipendiet på http://centrumforrattvisa.se/student

Vi ser fram emot att läsa din uppsats!

Centrum för rättvisa är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss i samband med din ansökan. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår personuppgiftspolicy: http://centrumforrattvisa.se/personuppgiftspolicy/


Lavendlas stipendier för 2020

Lavendla engagerar sig för framtiden och belönar studenter och forskare som aktivt bidrar med insikter och ideér om branschens och samhällets utveckling till det bättre. Just nu är ansökningarna öppna för två stipendium á 20 000kr.

Läs mer och ansök nedan:

Lavendlas stipendium för hållbarhet

Lavendlas stipendium inom juridik


Jurist och utbildare Umeå

Vi söker en jurist/utbildare med ansvar för diskrimineringsärenden och utbildningar

Sensus studieförbund region Norrland är huvudman för antidiskrimineringsbyrån Rättighetscentrum Västerbotten. Byrån arbetar för lika rättigheter och mot diskriminering och kränkande behandling. Rättighetscentrum Västerbotten söker nu en jurist för stöd i hantering av diskrimineringsärenden och som utbildare i likabehandlings- och antidiskrimineringsfrågor.

Byrån har i uppdrag att erbjuda kostnadsfri juridisk rådgivning och stöd till personer som känner sig diskriminerade. I uppdraget ingår även att förebygga diskriminering och kränkningar genom utbildning, information och opinionsbildning.

Arbetsuppgifter
Vi söker nu en person som ska arbeta med:

 • Ärendehantering, vilket innebär juridisk rådgivning och stöd till personer som känner sig diskriminerade
 • Utbilda andra verksamheter med utgångspunkt i aktuell diskrimineringslagstiftning
 • Ta fram underlag till att sammanställa remissvar och rapporter
 • Opinionsbildande aktiviteter som författande av debattartiklar

Du kommer att ingå i en arbetsgrupp och gemensamt ansvara för verksamheternas olika områden; information, opinionsbildning, utbildning och ärendehantering.

Kvalifikationer

 • Juristexamen eller likvärdig utbildning
 • Erfarenhet av arbete med att förebygga diskriminering
 • Erfarenhet av juridisk förhandling eller medling
 • Erfarenhet av att möta människor vid individuell rådgivning
 • Erfarenhet av att utbilda och föreläsa
 • Svenska som arbetsspråk i tal och skrift.
 • Goda färdigheter i Officepaketet och i övrigt god IT-kompetens

Det är meriterande om du har erfarenhet av att:

 • Använda juridiken som samhällsförändrande kraft
 • Arbeta opinionsbildande gentemot media, sociala medier och publika arrangemang
 • Skapa och underhålla nätverk och etablera nya samarbeten
 • Söka extern finansiering och arbeta med uppföljning/återrapportering av verksamhet

Ansökan
Istället för ett personligt brev vill vi att du svarar på fyra frågor. Frågorna ser du nedan och svaren anger du i ansökningsformuläret i nästa steg.

Bifoga även ditt CV.

Efter att vi har tittat på svaren gör vi ett första urval. Därefter läser vi de CV som tillhör sökande som valts ut utifrån svaren på frågorna. Vi kontaktar sedan sökande till intervju.

Sensus vill ha mångfald på riktigt och värdesätter därför en blandning av perspektiv, förmågor, bakgrunder och erfarenheter.

Frågor
Antidiskrimineringsbyråernas syfte är att arbeta mot diskriminering och för inkludering. Vi är därför intresserade av att få en bild av dina erfarenheter och kunskaper på området.

 1. Vad är viktiga delar i ett antidiskriminerings- och likabehandlingsarbete för dig? Beskriv ett exempel på arbete med dessa frågor som du har varit med om.
 2. Det är viktigt att personer som är utsatta för diskriminering får ett gott bemötande. På vilket sätt kommer du att lägga upp ditt arbete för att personer ska få ett gott bemötande? Beskriv också ett tillfälle då du har bidragit till ett gott bemötande.
 3. Dina idéer kring ärendehanteringens struktur och rutiner kommer att ha betydelse för vår verksamhet. Vi är därför nyfikna på att höra hur du kommer att sätta din prägel på tjänsten och byrån. Beskriv hur du skulle vilja lägga upp ditt arbete med att skapa strukturer och rutiner kopplat till ärendehantering.
 4. I byråernas uppdrag ingår att utbilda i diskrimineringslagstiftningen och likabehandling Beskriv på vilket sätt du skulle lägga upp en sådan utbildningsinsats.

Om tjänsten
Tjänsten är en visstidsanställning på 100 % till 31 dec 2020 med möjlighet till förlängning. Placeringsort i Umeå. Kollektivavtal finns mellan IDEA och Unionen. Resor och helg- eller kvälltjänstgöring förekommer. Tillträde efter överenskommelse men snarast möjligt.

Sista ansökningsdatum är 8 maj

Intervjuer kommer att genomföras under v.20-21

Frågor om tjänsten besvaras av:
Jenny Saba Persson, Verksamhetsledare, Rättighetscentrum Västerbotten, 090-14 37 66

Facklig representant, Unionen, David Bergquist, 090-14 37 67

Huvudmannen Sensus är Sveriges fjärde största studieförbund och har ett brett utbud av cirklar, utbildningar och kultur över hela landet. Verksamheten spänner över många områden från ledarutveckling, yrkesutbildningar och samtalsgrupper till rockmusik, körsång och teater. Sensus studieförbund skapar och finns med där mötesplatser för bildning och kultur utvecklas. Det gör vi tillsammans med medlemsorganisationer, samarbetsparter och deltagare. Vi lyfter fram relationer, rättigheter, hållbarhet och livsfrågor. Allt vi gör är folkbildning. Läs mer och ansök på www.sensus.se


Ansök till Centrum för rättvisas Fri- och rättighetsinternat 2020!

Centrum för rättvisas fri- och rättighetsinternat är en unik mötesplats för rättighetsengagerade studenter, advokater, domare och debattörer. Varje år erbjuds trettio av universitetens skarpaste juriststudenter plats på internatet som har arrangerats varje sommar sedan 2004.

Som internatdeltagare får du lyssna till några av landets främsta jurister på området, träffa våra klienter samt delta i djuplodande diskussioner om fri- och rättighetsfrågor med anknytning till Centrum för rättvisas fall om bland annat kompetensutvisningar, rättssäkerhet, äganderätt och personlig integritet.

Internatet är kostnadsfritt för dig som deltagare och äger rum den 11-14 augusti 2020 på konferens- anläggningen Villa Lovik i Stockholm. Mer information och tidigare års program hittar du på vår hemsida.

Sista ansökningsdag för 2020 års internat är den
11 maj 2020. Ansökan ska innehålla personligt brev, meritförteckning samt betyg. Internatet riktar sig främst till juriststudenter som har läst minst sex terminer.

Ansökan skickar du till lisa.andersson@centrumforrattvisa.se.

Vi ser fram emot din ansökan!


Praktik

Advokatfirman Glimstedt är en av Sveriges största advokatbyråer med 14 kontor i Sverige och tre i Baltikum, tillsammans är vi fler än 250 medarbetare. Samtidigt som vi har en unik geografisk bredd kan vi erbjuda en personlig arbetsplats med stor möjlighet att påverka och många juridiska arbetsområden att välja emellan. Vi är en fullservicebyrå med stort fokus på affärsjuridik. Våra klienter är i allt väsentligt stora och medelstora svenska och internationella bolag, ägarledda bolag samt privatpersoner.

Våra kontor i Stockholm, Göteborg, Växjö, Jönköping, Örebro och Falun erbjuder praktik för dig som vill kombinera dina studier med praktik hos oss.

UPPSATSPRAKTIK – Ska du skriva examensarbete om 30 hp. kan du kombinera ditt uppsatsskrivande med tio veckors praktik på något av våra kontor i Stockholm, Göteborg, Växjö, Jönköping, Örebro och Falun. Praktikplatserna tillsätts löpande, men vi ser gärna att din ansökan inkommit senast den 15 november (för VT) och den 15 april (för HT). Uppsatspraktiken är oavlönad och ska ingå i din utbildning.

APS, APU & PJU – Läser du Arbetsplatsanknutna Studier 15 hp., Arbetsplatsanknutet Utredningsarbete 15 hp. eller Praktik med juridiskt utredningsarbete 15/30 hp. så erbjuder vi praktik under 8 – 16 veckor. Sista ansökningsdag och vilka kontor som erbjuder platser är samma som för uppsatspraktik, se ovan.

SOMMARNOTARIE – Vi erbjuder sommarnotarietjänster på våra kontor i Jönköping, Falun och Göteborg. För att vara aktuell som sommarnotarie ska du vara på termin sex eller senare. Sommarnotarietjänster tillsätts löpande, men vi ser gärna att ansökan inkommit senast den 28 februari.

TRAINEE – Vårt kontor i Falun erbjuder traineeplats under längre perioder. Traineeplatser tillsätts löpande, men vi ser gärna att din ansökan inkommit senast den 15 november (för VT) och den 15 april (för HT).

UPPGIFTER & ANSÖKAN
Som praktikant hos Glimstedt kommer du att bistå byråns advokater och biträdande jurister med diverse juridiska och administrativa ärenden. Huvudsakliga praktikuppgifter är att upprätta rättsutredningar men också uppgifter som att upprätta förslag till skrivelser, brev och avtal ingår. Samtidigt får du tid att skriva på din uppsats.

Som person bör du vara ansvarsfull, kreativ, noggrann, social och – inte minst – se en framtid som framgångsrik affärsjurist. Vi värdesätter initiativtagande och engagemang, såväl för klienter som för byrån. Vi förutsätter att du har goda betyg och formulerar dig väl i tal och skrift, både på svenska och engelska.

Vi ser gärna att du har någon form av anknytning till den stad eller närliggande region du söker dig till samt ett intresse för de områden som respektive kontor arbetar med. Din ansökan ska innefatta personligt brev, CV med referenser, betyg och promemoria eller motsvarande inlämningsuppgift som du författat under din juristutbildning.

ANSÖK DIGITALT: www.glimstedt.se/karriar

 • STOCKHOLM
  Stockholmskontoret arbetar med företagsöverlåtelser, aktiemarknadsjuridik, fastighetsjuridik och finansieringsfrågor.

  Skicka dina ansökningshandlingar till Jonas Gombrii, jonas.gombrii@glimstedt.se. Vid frågor ring Jonas på 08-566 119 34.

 • GÖTEBORG
  Göteborgskontoret arbetar med affärsjuridik inom fem affärsområden: Fastighet, Corporate commercial, Kommersiella tvister, Offentliga affärer och Finansiell kris & risk.

  Skicka dina ansökningshandlingar till Maria Hansson, maria.hansson@glimstedt.se. Vid frågor ring Sabine Söndergaard på 031-710 40 04.

 • VÄXJÖ
  Växjökontoret arbetar bland annat med affärs- och humanjuridik samt obestånd.

  Skicka dina ansökningshandlingar till Johan Bäckström, johan.backstrom@glimstedt.se eller Fredrik Sund, fredrik.sund@glimstedt.se. Vid frågor ring Johan på 0470-70 02 77 eller Fredrik på 0470-70 02 78.

 • JÖNKÖPING
  Jönköpingskontoret arbetar brett med affärsjuridik.

  Skicka dina ansökningshandlingar till Ambjörn Essén, ambjorn.essen@glimstedt.se. Vid frågor ring Ambjörn på 036-30 67 34.

 • ÖREBRO
  Örebrokontoret arbetar med såväl affärsjuridik som humanjuridik, men är främst intresserade av att ta emot praktikanter med ett särskilt intresse för affärsjuridik, insolvensrätt eller fastighets- och entreprenadrätt.

  Skicka dina ansökningshandlingar till Janette Stjernström, janette.stjernstrom@glimstedt.se. Vid frågor ring Janette på 019-16 65 87.

 • FALUN
  Falukontoret arbetar brett med affärsjuridik.

  Skicka dina ansökningshandlingar till Cecilia Malm, cecilia.malm@glimstedt.se. Vid frågor ring Cecilia på 023-481 00.

”Praktiken har varit till stor hjälp för att förstå hur verksamheten fungerar. Man får en möjlighet till praktisk erfarenhet genom delaktighet i ärenden och ansvar för sitt arbete

Jonathan Andersson, biträdande jurist, tidigare praktikant.


Sveriges elever behöver dig — gör skillnad som studiecoach online

Just nu har många elever på både grundskolan och gymnasiet det särskilt svårt. Det är inte det enklaste att studera på distans och många tappar motivationen. Vill du göra skillnad? Hjälp elever som studiecoach online hos Allakando! Uppdraget är flexibelt och meriterande, arbeta hemifrån när det passar dig. Läs mer om Allakando & vår läxhjälp här.

Viktigare än någonsin för elever med läxhjälp
Som studiecoach & mentor har du en viktigare roll än någonsin. För eleverna är det nu avgörande att få hjälp med att följa upp skolarbetet, planera, stötta och peppa! Årets kunskapskrav kommer att vara desamma och vi är fast beslutna att hjälpa alla våra elever att nå sina mål.

Det betyder att vi söker dig som vill vara en coach i allmänhet till behövande elever, samtidigt som du ger läxhjälp i ett ämne, i allt från språk & samhällsvetenskap till läxhjälp i matematik & naturvetenskap. Du träffar din elev i vårt digitala studierum, oftast 90-120 minuter en gång i veckan. Läs mer om hur vår läxhjälp online fungerar här.

Mer information om uppdraget som studiecoach — vem söker vi?
Inga förkunskaper krävs för att ge läxhjälp till våra elever. Det viktigaste är att du vill göra skillnad för en ung människa och att du har goda ämneskunskaper. Vi utbildar och coachar dig så att du har rätt verktyg för att undervisa din elev.

Varför ska jag hjälpa till med läxhjälp?
Utöver att det just nu finns många elever som behöver din hjälp, så är det ett väldigt flexibelt och givande uppdrag. Det är perfekt för studenter, som ger en viktig jobbmerit och lär dig pedagogik, retorik & ledarskap. Du väljer själv dina ämnen och om du vill ge läxhjälpen hemma hos eleven, på ett bibliotek eller online. Läs mer och ansök enkelt på https://www.allakando.se/laxhjalp-jobb/.


Kilpatrick Townsend söker junior jurist till transaktionsgruppen

Nu söker vi en junior jurist till vår transaktionsgrupp med inriktning mot företagsöverlåtelser och fastighetstransaktioner.

Om Kilpatrick Townsend
Kilpatrick Townsend är en affärsjuridisk advokatbyrå med totalt 21 kontor varav 17 i USA och ett vardera i Beijing, Shanghai, Stockholm och Tokyo. Stockholmskontoret tillhandahåller rådgivning och affärsjuridiska lösningar inom flertalet rättsområden. Hos oss arbetar 50 personer varav drygt 35 är jurister.

Vi är en tillräckligt stor advokatbyrå för att hantera de komplexa affärsjuridiska utmaningar våra klienter möter, samtidigt som varje klient får ett personligt omhändertagande med fokus på goda och långsiktiga relationer. Det är enkelt och trevligt att arbeta med oss.

Beskrivning av tjänsten
Du kommer att ingå i vår transaktionsgrupp med inriktning mot företagsöverlåtelser och fastighetstransaktioner.

Vår fastighetsverksamhet rankas som en av de främsta i landet. En stor del av vår verksamhet är knuten till fastighetstransaktioner och genom vår expertis får vi möjlighet att verka inom de mest komplexa uppdragen och strukturerna. Utöver rådgivning knuten till transaktioner tillhandahåller vi löpande rådgivning inom ramen för förvaltning och utveckling av fastigheter. Bland våra klienter finns både större och mindre fastighetsägare, utländska och svenska fastighets- och pensionsfonder samt börsbolag. Våra klienter återfinns inom såväl den privata som den offentliga sfären.

Inom företagsöverlåtelser arbetar våra jurister med svenska och internationella företagsförvärv, kapitalanskaffningar och joint ventures. Vi hjälper däremellan våra klienter med bl.a. kommersiella avtal, löpande bolagsrättslig rådgivning och aktiemarknadsrätt. Bland våra klienter finns såväl börsnoterade bolag som start-ups vilket skapar stor variation och en spännande vardag för dig i din roll som rådgivare.

Vi kan lova dig mycket goda utvecklingsmöjligheter och omväxlande samt stimulerande arbetsuppgifter. Under ledning av erfarna jurister får du tidigt möjlighet till självständigt arbete och direktkontakt med våra klienter. Vi har ett gediget internt utbildningsprogram som bl.a. omfattar inspirationsföreläsningar, fördjupning inom rättsområden och utbildningar inom affärsengelska, retorik, affärsutveckling, ekonomi och IT. Du uppmuntras även att delta i externa utbildningar efter individuellt val. Vi erbjuder också våra biträdande jurister möjligheten att åka på secondment till våra kontor i USA.

Det råder en familjär stämning hos oss och vi månar om att alla ska känna arbetsglädje och trivsel, såväl i vårt juridiska arbete som på det sociala planet. Vi anordnar regelbundet uppskattade personalaktiviteter och åker även på en gemensam byråresa varje år. Vi värdesätter en god balans mellan arbete, fritid och familjeliv.

Kvalifikationer
Vi söker dig som nyligen har tagit svensk juristexamen eller dig som är i slutskedet av studierna och tar examen under våren/sommaren 2020 med mycket goda studieresultat. Om du har arbetat något år på en annan advokatbyrå eller om du har suttit ting är du också välkommen att söka tjänsten. Det är meriterande om du har studerat utomlands och/eller har arbetat extra under din studietid. Din språkkänsla är mycket god och du behärskar engelska väl i såväl tal som skrift.

För att bli en framgångsrik jurist hos oss ser vi att du har ett genuint intresse för juridik. Att du är noggrann, kreativ och har en mycket god analytisk förmåga ser vi som en självklarhet. Vi tror dessutom att du är en engagerad och prestigelös lagspelare. Eftersom vi tycker att det är viktigt att ha roligt på jobbet är din personlighet lika viktig som dina formella meriter. Vi tror därför att du delar våra värderingar och att du är en person som vill bidra till den goda stämningen på byrån.

Frågor?
Om du har frågor, kontakta gärna advokat Hanna Sundberg, telefon 08-505 646 07 alt. hsundberg@kilpatricktownsend.com eller HR-ansvarig Jessica Ahlsén, telefon 08-505 646 43 alt. jahlsen@kilpatricktownsend.com. Besök gärna vår hemsida, kilpatricktownsend.se.

Ansökningsinformation
Sista ansökningsdatum är den 8 april men då ansökningarna hanteras fortlöpande vill vi gärna ha din ansökan så snart som möjligt. Du ansöker via karriar.kilpatricktownsend.se.

Vi ser fram emot din ansökan!


Praktik eller timanställning juridikstuderande

Om oss
Forma Jurister och Ekonomer är ett konsultföretag som har tre arbetsområden, ekonomi, juridik och bolag. Inom arbetsområdet juridik arbetar vi med främst affärsjuridik, skatterätt och bolagsrättsliga frågor. Våra kunder är allt från små konsultföretag till noterade företag, vi har kontor i Sundsvall och Stockholm. Vi har en ambition att utöka antalet medarbetare inom affärsjuridik och skatt vilket gör att vi söker studenter som planerar en yrkeskarriär inom dessa arbetsområden.

Såväl praktikplats som timanställning innebär att du får biträda en erfaren medarbetare i dennes uppdrag. Beroende på vilket inriktning du har på dina studier så innebär det affärsjuridik eller skatterätt.

Praktik
För dig som har praktik inom utbildningen erbjuder vi praktikplats vid vårt kontor i Sundsvall.

Timanställning
För dig som har möjlighet att arbeta vid vårt kontor i Sundsvall under studietiden erbjuder vi möjlighet att arbeta 8-16 tim per månad.

Ansökan
För mer information sänd en ansökan med personligt brev och CV till info@formagruppen.se

Läs mer på hemsidan.


Stärk Sveriges näringsliv tillsammans med oss som junior Skattekonsult!

Vårt kontor i Umeå söker nu förstärkning till sin skatteavdelning.
Rollen innebär olika typer av arbetsuppgifter, projekt och frågeställningar inom skatteområdet. Du kommer att både självständigt och i team arbeta med rättsutredningar för att lösa skattemässiga problem, författa promemorior och svara på olika skattefrågor.

Vem är du?
Vi söker dig som har en akademisk examen inom juridik alternativt en ekonomiutbildning med skatteinriktning och självklart ett stort intresse för skattefrågor!

Om oss och vår skatteavdelning.
Vi är den ledande skatterådgivaren för ägarledda bolag med helhetslösningar som tillgodoser såväl företagets som ägarens skattesituation.

Vill du arbeta på vårt kontor i Umeå?
Klart du vill!
Ansök via vår hemsida www.grantthornton.se
Skicka in din ansökan med CV och dina universitetsbetyg.

I din ansökan vill vi gärna veta varför du vill arbeta hos oss på Grant Thornton och med just skatt.


Doktorandtjänster, Juridiska institutionen – Umeå universitet

Sök till Juridiska institutionens doktorandtjänster!

Du kan söka till ett antal tjänster med öppen inriktning, följ länken för mer information om tjänsterna samt hur du ansöker! Doktorander i rättsvetenskap

Det finns även en tjänst du kan söka till med inriktning mot idrottsjuridik, följ länken för mer information om tjänsten samt hur du ansöker! Doktorand i rättsvetenskap med inriktning mot idrottsjuridik

Ansök oberoende inriktning senast 2020-03-15.


HÄSTJURIST

VI VÄXER INOM HÄSTJURISTAVDELNINGEN OCH SÖKER EN DRIVEN OCH ENGAGERAD JURIST

Kom och jobba hos oss! Juridik handlar om människor. Därför söker vi dig som är en hungrig talang som vill förändra och utmana de gamla strukturerna och som vill vara med och bidra till förändring.

Treschow & Partner arbetar med att skapa modern juridik där vi möter kunders unika behov. Genom vår passion, professionalism och personliga prägel erbjuder vi våra kunder resultatrika lösningar på juridiska problem. Vi söker dig som tagit juristexamen och jobbat några år i branschen.

Vi är en modern och nystartad advokatbyrå med sin huvudsakliga inriktning inom affärsjuridik, fastighetsrätt, processrätt och hästjuridik. Vi är verksamma över hela Sverige och har vårt kontor i Göteborg.

Vi erbjuder ett omväxlande och ansvarsfullt arbete med nära kontakter med klienter. Tempot är ofta högt med många möjligheter till sociala kontakter och kunskapsutveckling. Du kommer att arbeta med sedvanliga juristuppgifter. Utöver goda akademiska meriter är din personlighet minst lika viktig för oss.

SKICKA DIN ANSÖKAN TILL
frida@treschowpartner.se

Läs mer om oss och vår tjänst på:
www.treschowpartner.se

Länk till annonsen:
www.treschowpartner.se/lediga-tjanster-hastjurist/


Nordic Business Law Academy (NBLA) hos Roschier

Nordic Business Law Academy (NBLA) är ett utbildningsprogram som riktar sig till juriststudenter som avslutat termin 4 och uppåt. Det är ett heldagsevent på vårt kontor i Stockholm där deltagarna kommer att diskutera och arbeta utifrån ett case med inriktning på Immaterialrätt. Jurister från oss på Roschier kommer guida deltagarna i caset. För att delta skickar man in en ansökan under perioden 3-23 februari. Själva NBLA seminariet är i mitten på April. Vi står för kostnader i samband med seminariet. För mer information, se bifogad länk.


Sommarvikariat Migrationsverket – Umeå

Anmäl ditt intresse för sommarvikariat under maj till augusti 2020 på Migrationsverket i Umeå.
www.migrationsverket.se
Lediga jobb – intresseanmälan.
Vid frågor, ring 010- 483 49 56 / 010 – 485 08 66.


page1image4252951456

Brottsoffermyndigheten söker beredningsjurist till brottsskadeenheten

Brottsoffermyndighetens övergripande mål är att främja brottsoffers rättigheter samt uppmärksamma deras behov och intressen. Uppdraget utförs inom fyra verksamhetsområden; brottsskadeenheten, kunskapscentrum, Brottsofferfonden samt regressenheten. Myndigheten finns i centrala Umeå.

En viktig del i ett brottsoffers upprättelse är rätten till ersättning. Vid myndighetens brottsskadeenhet handläggs varje år cirka 10 000 ärenden om brottsskadeersättning och vi beslutar årligen om ersättning till brottsoffer med cirka 100 miljoner kronor. Handläggningen utförs av beslutsfattare i samarbete med beredningsjurister samt beredningsassistenter.

Din uppgift blir att i nära samarbete med övrig personal ansvara för utredningen av ärenden på myndighetens enhet för brottsskadeersättning. I arbetet ingår även att ge telefonrådgivning i frågor om brottsskadeersättning. Efter en tid kan det även bli aktuellt att fatta egna beslut i enlighet med delegation.

Du har juristexamen och bör ha erfarenhet av administrativt arbete. Erfarenhet av arbete vid myndighet, advokatbyrå eller liknande arbetsplats är meriterande. Du har goda kunskaper i Officepaketet och behärskar svenska språket väl. Telefonvana värdesätts särskilt och kunskap i andra språk är meriterande men inget krav.

Vi söker dig som är positiv och engagerad. Du är duktig på att samarbeta samtidigt som du kan arbeta självständigt och känner ansvar för hela verksamhetens behov. Du har hög arbetskapacitet och är stresstålig. Att arbeta hos Brottsoffermyndigheten innebär frekventa kontakter med människor i kris och vi lägger därför stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Rekryteringen avser en tidsbegränsad anställning 12 månader, heltid. Tillträde snarast. Vi tillämpar individuell lönesättning. Vi eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Frågor om arbetet besvaras av enhetschef Åsa Lundmark, 090-70 82 60. För facklig information kontakta Bo Eriksson, SACO, 090-70 82 14.

Välkommen med din ansökan via e-post till registrator@brottsoffermyndigheten.se eller per post till Brottsoffermyndigheten, Box 470, 901 09 Umeå.

Bifoga sedvanliga ansökningshandlingar och ange dina löneanspråk. Märk din ansökan med ref.nr 12271/19.


Praktikplats Sandvik

Sandvik Mining and Rock Technology erbjuder praktikplats under 2020. Sandvik är en verkstadskoncern inom gruv- och bergbrytning, metallbearbetning och materialteknik. Verksamheten har en stark global prägel och multikulturell atmosfär.

Vi söker nu en praktikant som kan stötta med olika insatser kopplat till GDPR och Privacy. Arbetet innebär allt från utredning, kartläggning och implementering till enskilda juridiska frågor och administrativa göromål.

Som en del i Sandviks arbete med compliance stöttar vi kontinuerligt organisationen vid hanteringen av personuppgifter. Anpassning inom alla områden av verksamheten har skett till ny lagstiftning och utveckling och uppföljning av vårt complianceprogram är ständigt återkommande.

Som praktikant hos oss kommer du att få inblick i hur det kan vara att arbeta som bolagsjurist och får konkret erfarenhet av juridiskt arbete.

Vi söker dig som är glad, positiv och affärsorienterad. Du kommer att vara placerad på Sandviks huvudkontor i centrala Stockholm och arbeta tätt med och handledas av Sandvik Mining and Rock Technologys Privacy Compliance Manager. Beroende på kunskapsnivå och preferenser kan arbetet till viss del anpassas efter önskemål.

Koncernspråk är engelska varför det är en fördel om du känner dig bekväm med att arbeta på engelska. Finska är en merit.

Heltid ca 10 veckor.

Flexibel start.

Om detta känns rätt, skicka gärna ett personligt brev och CV till privacy@sandvik.com. Skriv i ämnesfältet ’att. Johanna’. Har du frågor kontakta Johanna Molander på johanna.molander@sandvik.com eller tfn. 070-3195706. Urval sker löpande men sök helst senast den 21 februari.

www.rocktechnology.sandvik


Uppsatspraktik Svalner

Svalner erbjuder varje termin uppsatspraktik till 2-4 drivna studenter som är i slutet av sin juristutbildning. Syftet med praktiken är att du ska få praktisk erfarenhet av hur det är att arbeta som skattejurist i en affärsmässig miljö. Du får möjlighet att praktisera inom det skatterättsliga område (mervärdesskatt eller inkomstbeskattning) som passar bäst för ditt uppsatsämne samtidigt som du får lära känna Svalner som byrå och bygga ett kontaktnät inför framtiden. Du kommer under hela praktikperioden jobba nära våra jurister vilket innebär att arbetsuppgifterna skiftar beroende på vilka klientuppdrag vi arbetar med för tillfället.

Många av våra tidigare praktikanter har efter avslutade studier fått anställning på byrån varför vi lägger stor vikt vid att hitta rätt person. Vi söker dig som läser till jurist med ett stort intresse för skatt och som önskar att arbeta med svensk och internationell beskattning med klienten i fokus. Relevant arbetslivserfarenhet, goda studiebetyg, engagemang vid sidan av studierna samt arbete eller studier utomlands anses meriterande.

Tillsättning av praktikplatserna sker löpande.  Din ansökan bör innehålla följande:

 • CV, Personligt brev, betyg och andra relevanta dokument.
 • Vänligen ange vilken period samt vilket skatterättsligt område du är intresserad samt vad du vill skriva uppsats inom.
 • Önskat start- och slutdatum för uppsatspraktiken.

Välkommen med din ansökan!

Ansökan görs på Svalners hemsida.


Nyutexaminerad skattejurist med start hösten 2020 Svalner

Nu söker vi ytterligare nyexaminerade jurister som vill starta sin karriär tillsammans med Sveriges bästa skattejurister, med start hösten 2020!

Vad kan vi erbjuda?

På Svalner arbetar du tillsammans med många av Sveriges främsta skattejurister vilket ger dig en unik möjlighet till snabb professionell utveckling, avseende såväl spetskompetens som bredd, i en mycket affärsmässig och driven organisation.

Hos oss kommer du att få ett stort ansvar snabbt och en möjlighet att arbeta nära delägare, seniora jurister samt intressanta kunder. Har du rätt inställning och engagemang ser vi inga gränser för dina karriärmöjligheter möjligheter hos oss på Svalner.

Kvalifikationer

Du har en svensk juristexamen med fokus på skatt samt ett starkt intresse för skatt.

För att lyckas hos oss är förmågan att förstå våra klienters verksamhet central, du måste tycka om den kommersiella aspekten av skatterätten och uppskatta affärsmässighet och värdeskapande rådgivning.

Arbetet kräver att du är analytisk och noggrann med ett högt eget driv. Då vi vill bygga vidare på en väl sammanhållen grupp lägger vi stor vikt vid samarbete, sammanhållning och trivsel, vilket gör att vi ser framför oss en positiv, kommunikativ och prestigelös person som trivs i samarbetet med såväl kollegor som klienter.

Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift.

På Svalner ser vi ingen motsättning i att arbeta hårt och fokuserat mot uppsatta mål och att samtidigt ha roligt på jobbet, och just därför är varje individs bidrag till en god arbetsmiljö viktigt för oss.

Intervjuer kommer att ske löpande för start hösten 2020. Du är välkommen med din ansökan redan idag. Vi ber dig bifoga betyg från universitet och gymnasium samt eventuella andra intyg tillsammans med CV och personligt brev. Ditt personliga brev vill vi ska ge en kort summering av din personliga profil och dina framtidsplaner samt en motivering till varför du är intresserad av och passar för Svalner.

För frågor om tjänsten kontakta HR Assistent, emelie.malmgren@svalner.se

Välkommen med din ansökan!

Ansökan görs och mer info finns på Svalners hemsida.


Jobba på Fackförbundet ST

Är du intresserad av att arbeta med frågor som rör arbetsliv och utveckling? Känner du för att hjälpa andra och göra skillnad? Välkommen söka en tjänst på Fackförbundet STs kansli i vilket demokrati, solidaritet, skapa trygghet i förändring är grundvärderingar. Vi är partipolitiskt obundna och förutsätter delade fackliga värderingar.

En arbetsplats med arbetsglädje och engagemang

Som medarbetare på ST erbjuds du ett meningsfullt och utvecklande arbete. Tillsammans utvecklar vi morgondagens arbetsliv inom statliga myndigheter, affärsverk och bolag på statligt uppdrag, universitet, högskolor samt statligt finansierade stiftelser.

Vi är ungefär 110 anställda, nationellt fördelade på sju olika orter. Stockholm är vårt huvudsäte.

Våra ledord är:

Vårt agerande och arbetssätt, både som individ och grupp, internt och externt ska kännetecknas av att vi är

 • Kompetenta
 • Utvecklande
 • Öppna

Läs mer på ST:s hemsida!


Sommarnotarier

Vinge är en av Nordens största advokatbyråer med ca 450 anställda. Verksamheten är inriktad på affärsjuridik och uppdragen är till stor del internationella. Vinge har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg samt i Bryssel och ingår i Lex Mundi, ett globalt nätverk för oberoende advokatbyråer.

Ambitionen med Vinges sommarnotarieprogram är att du ska växa. När programmet nått sitt slut hoppas vi att du känner ”wow, såhär mycket trodde jag aldrig att jag kunde utvecklas på en sommar”. Den möjligheten kan vi erbjuda dig genom att du får arbeta med komplexa och spännande uppdrag, svenska och internationella, tillsammans med verkliga proffs. Att göra rättsutredningar, upprätta avtal, förbereda förhandlingar, göra Due Diligence och bidra med affärsutvecklingsinsatser är exempel på vad dagarna innehålla. Klientkontakt, egna initiativ och ansvarstagande uppmuntras.

Vi erbjuder dig en fadder, utvecklingssamtal och ett gediget utbildningspaket där till exempel Legal English ingår. På Vinge är vi stolta över vår sammanhållning och vi vill att du ska lära känna inte bara juristerna, utan också människorna som jobbar här. En kväll i veckan umgås vi på sätt som kan vara både fartfyllda, kreativa, kluriga och sociala. Vi kan lova dig en oförglömlig sommar med oss.

Vi söker dig som är genuint intresserad av att utvecklas i rollen som affärsjurist, som är lyhörd och affärsdriven och som bidrar till en riktigt god lagkänsla. För att du ska få nytta av din tid som sommarnotarie bör du, vid programstarten i juni, ha läst minst sex terminer på juristprogrammet.

Annonserna om sommarnotarietjänsten i de olika kontoren finner du på Vinges hemsida!

Vi ser fram emot att läsa din ansökan!

Kontaktperson: Charlotte Carlin Lexfors
Telefon: +46 (0)10 614 5517
E-post: charlotte.carlinlexfors@vinge.se


Sommarnotarietjänst på Cederquist!

Idag den 1/11 öppnar Cederquist sin ansökan för sommarnotarietjänsterna sommaren 2020! Läs mer och sök på deras karriärsida, cederquist.karriär.se⭐.


Uppsatspraktik för våren -20

Fylgia söker nu uppsatspraktikanter för våren 2020!

Vi har två praktikplatser lediga med start den 13 januari eller den 23 mars.

Som uppsatspraktikant kommer du att få följa byråns dagliga arbete och arbeta inom alla byråns verksamhetsområden tillsammans med såväl delägare som biträdande jurister. Exempel på arbetsuppgifter är att biträda advokatbyråns jurister avseende framtagande av rättsutredningar, utkast till brev och avtal, upprättande av promemorior inom det affärsjuridiska området samt bistå vid kontakten med olika myndigheter. Möjlighet finns även att vara med vid förhandlingar samt möten där advokatfirmans jurister deltar. Du kommer även att få delta vid möten för våra respektive verksamhetsgrupper och vara med vid samtliga av våra evenemang – du blir en i gänget helt enkelt!

Rollen som uppsatspraktikant ställer krav på att du är fokuserad och strukturerad då du kommer att ställas inför varierande frågor inom de olika rättsområdena samt att du kan disponera din tid väl. Du får inte vara rädd att lyfta luren för att kontakta myndigheter och efterfråga specifika uppgifter du behöver för ditt arbete. Det är viktigt att du som person är social och duktig på att samarbeta men även att du kan arbeta målfokuserat på egen hand. Vi är angelägna om att du har ett stort engagemang och att du passar in i vår Fylgia-anda. Hör av dig så berättar vi mer!

Period: Våren2020

Omfattning: 10 veckor

Plats: Centrala Stockholm

Ansvarig: Jenny Wigrup

Välkommen in med din ansökan!

Vi önskar följande ansökningshandlingar:

 • CV
 • Personligt brev, ange gärna uppsatsämne eller rättsområde för tänkt uppsatsämne
 • Betyg från juristlinjen
 • Ev. övriga intyg eller betyg

PRAKTIK

Advokatfirman Glimstedt är en fullservicebyrå med stort fokus på affärsjuridik. Våra klienter är i allt väsentligt stora och medelstora svenska och internationella bolag, ägarledda bolag samt privatpersoner. Glimstedt är en av Sveriges största advokatbyråer med 14 kontor i Sverige och tre i Baltikum. Samtidigt som vi har en unik geografisk bredd kan vi erbjuda en personlig arbetsplats med stor möjlighet att påverka och många juridiska arbetsområden att välja emellan.

Våra kontor i Stockholm, Göteborg, Växjö, Jönköping, Örebro och Falun erbjuder praktik för dig som vill kombinera dina studier med praktik hos oss. Vi anpassar individuellt för varje student fså att vi uppnår en bra balans mellan skrivandet och möjligheten att delta i ärenden på byrån.

UPPSATSPRAKTIK – Ska du skriva examensarbete om 30 hp. kan du kombinera ditt uppsatsskrivande med tio veckors praktik på något av våra kontor i Stockholm, Göteborg, Växjö, Jönköping, Örebro och Falun. Praktikplatserna tillsätts löpande, men vi ser gärna att din ansökan inkommit senast den 15 november (för VT) och den 15 april (för HT). Uppsatspraktiken är oavlönad och ska ingå i din utbildning.

Juridik och praktik, APS, APU & PJU – Läser du Juridik och praktik 15/30 hp., Arbetsplatsanknutna Studier 15 hp., Arbetsplatsanknutet Utredningsarbete 15 hp. eller Praktik med juridiskt utredningsarbete 15/30 hp. så erbjuder vi praktik under 8 – 20 veckor. Sista ansökningsdag och vilka kontor som erbjuder platser är samma som för uppsatspraktik, se ovan.

SOMMARNOTARIE – Vi erbjuder sommarnotarietjänster på våra kontor i Jönköping, Falun och Göteborg. För att vara aktuell som sommarnotarie ska du vara på termin sex eller senare. Sommarnotarietjänster tillsätts löpande, men vi ser gärna att ansökan inkommit senast 28 februari.

TRAINEE – Vårt kontor i Falun erbjuder traineeplats under längre perioder. Traineeplatser tillsätts löpande, men vi ser gärna att din ansökan inkommit senast den 15 november (för VT) och den 15 april (för HT).

UPPGIFTER & ANSÖKAN

Som praktikant hos Glimstedt kommer du att bistå byråns advokater och biträdande jurister med diverse juridiska och administrativa ärenden. Huvudsakliga praktikuppgifter är att upprätta rättsutredningar men också uppgifter som att upprätta förslag till skrivelser, brev och avtal ingår. Samtidigt får du tid att skriva på din uppsats.

Som person bör du vara ansvarsfull, kreativ, noggrann, social och – inte minst – se en framtid som framgångsrik affärsjurist. Vi värdesätter initiativtagande och engagemang, såväl för klienter som för byrån. Vi förutsätter att du har goda betyg och formulerar dig väl i tal och skrift, på både svenska och engelska.

Vi ser gärna att du har någon form av anknytning till den stad eller närliggande region du söker dig till samt ett intresse för de områden som respektive kontor arbetar med. Din ansökan bör innefatta personligt brev, CV med referenser, betyg och promemoria eller motsvarande inlämningsuppgift som du författat under din juristutbildning.

Stockholm

Stockholmskontoret arbetar med företagsöverlåtelser, aktiemarknadsjuridik, fastighetsjuridik och finansieringsfrågor.

Skicka dina ansökningshandlingar till Jonas Gombrii, jonas.gombrii@glimstedt.se. Vid frågor ring Jonas på 08-566 119 34.

Göteborg

Göteborgskontoret arbetar med affärsjuridik, inom fem affärsområden: Fastighet, Corporate commercial, Kommersiella tvister, Offentliga affärer och Finansiell kris & risk.

Skicka dina ansökningshandlingar till Maria Hansson, maria.hansson@glimstedt.se, Vid frågor ring Sabine Söndergaard på 031-710 40 04.

Växjö

Växjökontoret arbetar bland annat med affärs- och humanjuridik samt obestånd.

Skicka dina ansökningshandlingar till Johan Bäckström, johan.backstrom@glimstedt.se, eller Fredrik Sund, fredrik.sund@glimstedt.se. Vid frågor ring Johan på 0470-70 02 77 eller Fredrik på 0470-70 02 78.

Jönköping

Jönköpingskontoret arbetar brett med affärsjuridik.

Skicka dina ansökningshandlingar till Ambjörn Essén, ambjorn.essen@glimstedt.se. Vid frågor ring Ambjörn på 036-30 67 34.

Örebro

Örebrokontoret arbetar med såväl affärsjuridik som humanjuridik, men är främst intresserade av att ta emot praktikanter med ett särskilt intresse för affärsjuridik, insolvensrätt eller fastighets- och entreprenadrätt.

Skicka dina ansökningshandlingar till Janette Stjernström, janette.stjernstrom@glimstedt.se. Vid frågor ring Janette på 019-16 65 87.

Falun

Falukontoret arbetar brett med affärsjuridik.

Skicka dina ansökningshandlingar till Cecilia Malm, cecilia.malm@glimstedt.se. Vid frågor ring Cecilia på 023-481 00.

Praktiken har varit till stor hjälp för att förstå hur verksamheten fungerar. Man får en möjlighet till praktisk erfarenhet genom delaktighet i ärenden och ansvar för sitt arbete

Jonathan Andersson, biträdande jurist, tidigare praktikant.


Kilpatrick Townsend söker uppsatspraktikanter

Vill du prova på hur det är att arbeta på en affärsjuridisk advokatbyrå? Nu söker vi efter juriststudenter som vill göra uppsatspraktik hos oss under våren 2020.

Om oss 

Kilpatrick Townsend är en amerikansk affärsjuridisk advokatbyrå med totalt 21 kontor varav 17 kontor i USA och ett vardera i Stockholm, Beijing, Shanghai och Tokyo. Stockholmskontoret tillhandahåller rådgivning och affärsjuridiska lösningar inom flertalet rättsområden. Här arbetar 50 personer varav 35 är jurister. Det råder en familjär stämning hos oss och vi månar om att alla ska känna arbetsglädje och trivsel.

Vi är en tillräckligt stor advokatbyrå för att kunna hantera de ofta komplicerade affärsjuridiska frågeställningar våra klienter möter, samtidigt som varje klient erbjuds ett personligt omhändertagande med fokus på goda och långsiktiga relationer.

Vi värdesätter även våra medarbetares personliga utveckling och vi tror att en kombination av intressanta uppdrag, bra ledarskap, goda utbildningsmöjligheter och ett bra arbetsklimat skapar goda förutsättningar för våra medarbetare att utvecklas till framgångsrika och skickliga jurister.

Vår uppsatspraktik

Vi erbjuder två studenter möjligheten att göra uppsatspraktik hos oss under vårterminen, en plats per period. Vi är flexibla när det gäller praktikperiodens längd men ser helst att den pågår i åtta till tio veckor.

Som uppsatspraktikant kommer du få möjlighet att prova på arbetet som biträdande jurist inom flera av våra verksamhetsområden. Under praktiken får du chansen att lära känna våra medarbetare och knyta värdefulla kontakter. Du kommer bl.a. att få skriva rättsutredningar, granska avtal och komma i kontakt med domstolar och andra myndigheter. Du tilldelas två handledare som guidar dig i ditt praktikarbete och som kan ge dig tips i ditt uppsatsskrivande. Du får även delta i byråaktiviteter och interna utbildningar såsom exempelvis vår Legal English.

Ansökningsinformation

Du som söker ska ha avslutat termin sex och läst minst en fördjupningskurs på juristprogrammet.

Varmt välkommen med din ansökan i form av ett personligt brev, CV och betyg via vår karriärsajt, karriar.kilpatricktownsend.se. Ange i din ansökan om du söker till A- eller B-perioden. Vi ser fram emot att lära känna dig i vår!


Uppsatspraktik på Hannes Snellman

Vad erbjuder vi?
Är du juriststudent med en längtan efter att få prova på livet på en av de mest framstående affärsjuridiska byråerna i Norden? Vill du arbeta på en modern arbetsplats med bra gemenskap och engagerade kollegor? Vi söker en uppsatspraktikant till vår arbetsrättsgrupp där du som student erbjuds värdefull arbetslivserfarenhet under din sista termin på juristprogrammet. Uppsatspraktiken pågår i 8-10 veckor under höstterminen 2019 eller vårterminen 2020.

Hos oss blir du snabbt en värdefull medlem i vår arbetsrättsgrupp som består av 10 jurister (varav två i Stockholm). Du kommer att arbeta med varierande ärenden inom det arbetsrättsliga området, innefattandes omorganisationer, nedskärningar, ingående och avslut av anställning samt generell arbetsrättslig rådgivning. Hos oss får du arbeta med både spännande och utmanande uppdrag från våra svenska, nordiska och internationella klienter. Du arbetar såväl självständigt som i team och har en fadder som ger dig praktisk vägledning och stöd.

Som uppsatspraktikant kommer du även att delta i vårt interna utbildningsprogram, Hannes Academy, som ger dig verktyg att utveckla dig  jälv och din karriär. Du introduceras för arbetet på en advokatbyrå samt får möjlighet att lära dig mer om våra olika verksamhetsområden.

Gemenskap och samarbete är viktigt för oss och därför sitter vi tillsammans i öppna kontorslandskap vilket bidrar till en härlig stämning. Vi satsar helhjärtat på våra medarbetare och gillar att hitta på roliga saker tillsammans! Vi arrangerar bland annat sportaktiviteter, bokklubb, after work och andra tillfällen för att umgås.

Vem söker vi?
Vi söker dig som har ett gediget intresse för arbetsrätt och en vilja att vidareutveckla dig inom detta område. Du börjar närma dig slutet på din juristutbildning och ska skriva din uppsats under höstterminen 2019 eller vårterminen 2020.

Är du kvalitetsmedveten och drivs av att arbeta mot uppsatta mål? Har du en förmåga att organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt? Då tror vi att du kommer att trivas utmärkt hos oss! Vidare tror vi att du har en god samarbetsförmåga och goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.

När och hur ansöker du?
Är du rätt för oss och vi för dig? Skicka in din ansökan med CV, personligt brev, betyg och relevanta intyg redan idag. Intervjuer och urval sker löpande. Ansök på https://www.hannessnellman.com/careers/.

För mer information om vår uppsatspraktik och rekryteringsprocessen, vänligen kontakta Annie Tillmo, HR Coordinator, på telefon 0760 000 010 eller via annie.tillmo@hannessnellman.com.

Varmt välkommen med din ansökan!


Advokatfirman Glimstedt

Advokatfirman Glimstedt är en av Sveriges största advokatbyråer med 14 kontor i Sverige och tre i Baltikum, tillsammans är vi fler än 250 medarbetare. Samtidigt som vi har en unik geografisk bredd kan vi erbjuda en personlig arbetsplats med stor möjlighet att påverka och många juridiska arbetsområden att välja emellan. Vi är en fullservicebyrå med fokus på affärsjuridik.

Flera av våra kontor erbjuder praktik för dig som vill kombinera studier med praktik. Det finns möjlighet att bli uppsatspraktikant, trainee eller sommarnotarie.

Vill du läsa mer om vad Glimstedt kan erbjuda dig? Läs mer!


Linklaters presenterar: Drömjobbet

Vi erbjuder dig:

En roll som Legal Researcher hos oss på distans under två terminer. Rollen är omväxlande och innebär att du på distans assisterar jurister i juridiskt arbete – en bra merit för framtida anställningar! En av våra jurister kommer att vara din handledare och kommer att delegera juridiska uppgifter till dig, stötta dig i arbetet och det är till din handledare som du ansvarar för att lämna in ditt arbete inom en given tidsram. Du bestämmer när och hur du lägger upp arbetet då det är en timanställning på distans, ca 12h/månaden. När du påbörjar din anställning kommer du att få en introduktion på Stockholmskontoret då du får träffa din handledare. Du är också varmt välkommen till kontoret för att delta på löpande utbildningar och events och vi ser gärna att du medverkar på vårt årliga Londonevent i november. Vi står såklart för rese- och boendekostnader.

Vi tänker att du:

 • studerar juristprogrammet på termin 2-5
 • är duktig på att uttrycka dig professionellt och affärsmässigt på engelska och svenska (facktermer kommer du att lära dig under tiden)
 • det är extra meriterande med tidigare arbetslivserfarenhet
 • trivs i en serviceroll med självständiga och varierande arbetsuppgifter
 • är noggrann, kommunikativ, pålitlig, arbetar med hög känsla för service och gillar att jobba efter deadlines.

Är det du som ska ha drömjobbet?

Ta ett steg närmare drömjobbet och ansök på Linklaters hemsida – vi hörs!

Linklaters Advokatbyrå lämnar juridiska råd till världens ledande företag, finansiella institutioner och organisationer. Med 30 kontor i alla stora affärs- och finanscentra levererar Linklaters en unik service till klienter i hela världen. Linklaters är den enda ledande globala advokatbyrån med lokal närvaro i Norden.

Läs mer om Linklaters på deras hemsida.