STADGAR

Här finner du juridiska föreningens nu gällande och tidigare stadgar. För att kunna läsa stadgarna behöver du acrobat reader. Om du inte har programvaran kan du ladda ner den på Acrobat readers hemsida.

Juridiska föreningen (JF)

Nuvarande stadgar

Tidigare stadgar

Stadgar upphävda 2017-11-16
Stadgar upphävda 2017-02-16
Stadgar upphävda 2016-02-10
Stadgar upphävda 2015-02-23
Stadgar upphävda 2014-05-21
Stadgar upphävda 2013-02-14
Stadgar upphävda 2009-12-16
Stadgar upphävda 2007-02-12

Juridiska föreningen – sektionen (JF-sektionen)

Nuvarande stadgar

Tidigare stadgar

Stadgar upphävda 2017-11-16

Stadgar upphävda 2014-12-16

Policys
Juridiska föreningens Alkoholpolicy
Juridiska föreningens Antidiskrimineringspolicy