STADGAR

Juridiska föreningen

Nuvarande stadgar

Tidigare stadgar

Stadgar upphävda 2017-11-16
Stadgar upphävda 2017-02-16
Stadgar upphävda 2016-02-10
Stadgar upphävda 2015-02-23
Stadgar upphävda 2014-05-21
Stadgar upphävda 2013-02-14
Stadgar upphävda 2009-12-16
Stadgar upphävda 2007-02-12


Juridiska föreningen – sektionen

Nuvarande stadgar

Tidigare stadgar

Stadgar upphävda 2017-11-16
Stadgar upphävda 2014-12-16


STYRDOKUMENT

Juridiska föreningens Alkoholpolicy
Juridiska föreningens Antidiskrimineringspolicy