Hem » NYHETER » Nyheter » Kallelse till medlemsmöten

Kallelse till medlemsmöten

Kallelse till medlemsmöte för Juridiska föreningen vid Umeå Universitet – sektionen (JF-Sektionen) samt Juridiska föreningen vid Umeå Universitet (JF)

Härmed kallar JF-Sektionen samt JF sina medlemmar till medlemsmöte.
JF-sektionens medlemsmöte kommer äga rum den 9 november 2017 kl. 17 i Hörsal A. JF:s medlemsmöte kommer äga rum den 16 november 2017 kl. 17 i Hörsal A.

Kallelsen kommer att kompletteras med dagordning och andra möteshandlingar i enlighet med JF:s stadgar. Dessa dokument kommer finnas på föreningens hemsida, www.jf-umea.se, och kommer även att anslås på föreningens anslagstavlor på universitetsområdet senast fem dagar före mötet, dvs. senast 4 november 2017 för JF- sektionens medlemsmöte samt 11 november 2017 för JF:s medlemsmöte.

Medlem som vill ta upp ett ärende för behandling ska inge detta till styrelsen senast åtta dagar före mötet, dvs. 1 november 2017 för JF-sektionens medlemsmöte samt 8 november 2017 för JF:s medlemsmöte.

Medlemsmöten är öppna för samtliga medlemmar i JF-sektionen samt JF, kom ihåg att ta med er kårlegitimation, som styrker ert medlemskap.

Vid frågor är du välkommen att kontakta föreningens ordförande, Adrian Kroon på ordf@jf-umea.se