Hem » NYHETER » Nyheter » Kallelse till föreningens och sektionens årsstämma 2019

Kallelse till föreningens och sektionens årsstämma 2019

Kallelse till årsstämma för Juridiska föreningen vid Umeå Universitet (JF) samt årsstämma för Juridiska föreningen vid Umeå Universitet-sektionen (JF-Sektionen)

Härmed kallar JF och JF-sektionen sina medlemmar till årsstämma den 5 februari 2019 kl. 17.00 i Hörsal C.
Årsstämman kommer bestå av två möten, årsstämma för JF samt JF-sektionen.

Kallelsen kommer att kompletteras med dagordning och andra möteshandlingar i enlighet med JF och JF-sektionens stadgar. Dessa
dokument kommer finnas på föreningens hemsida, www.jf-umea.se, och kommer även att anslås på föreningens anslagstavlor på
universitetsområdet senast fem (5) dagar före mötet, dvs. senast 31 Januari 2019.

Medlem som vill ta upp ett ärende för behandling ska inge detta till styrelsen senast åtta (8) dagar före mötet, dvs. 28 Januari 2018.
Mötet är öppet för samtliga medlemmar i JF samt JF-sektionen, kom ihåg att ta med er kårlegitimation som styrker ert medlemskap.

Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta föreningen och sektionens ordförande Fanny Jutered på ordf@jf-umea.se