Hem » NYHETER » Nyheter » JURO Enkät

JURO Enkät

Utbildningsansvarig i JF Umeå har tillsammans med JURO:s styrelse en tid tillbaka arbetat med att utforma en undersökning om psykiskt mående på juristprogrammet. Undersökningen är i form av en enkät som går ut till juriststudenter vid alla lärosäten där juristexamina utfärdas.

Undersökningens syfte är att göra en nationell kartläggning av eventuella orsaker till stress på våra juristutbildningar. Denna data kommer användas i JURO:s kontinuerliga påverkansarbete.

Vem kan besvara undersökningen?

Du som studerar grundutbildningen, d.v.s. T1-9.

Enkäten tar ca 7–10 minuter att genomföra, följ länken här: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Wellbeing_of_Swedish_law_students (Länkar till en externa sida.) 

Mer information hittar du på www.juro.se