Hem » NYHETER » Nyheter » Juridiska föreningens verksamhetsmöte

Juridiska föreningens verksamhetsmöte

Onsdag den 17 februari klockan 17.00 hålls Juridiska föreningens verksamhetsmöte! Vid mötet beslutar vi bland annat om budget för verksamhetsåret 2021 samt beslutar om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. Alla medlemmar är välkomna!

Mötet sker digitalt via följande länk: https://umu.zoom.us/j/64008061839

Kompletterande handlingar (uppdaterad 10/2):

Dagordning
Bilaga 1 – Verksamhetsberättelser
Bilaga 2 – Ekonomisk berättelse
Bilaga 3 – Revisionsberättelse (uppdaterad 11/2)
Bilaga 4 – JF Budget 2021
Bilaga 5 – Nominering inspektor
Bilaga 6 – Motion stadgeändring

Läs detta dokument för info om hur mötet går till:
Inför digitala verksamhetsmötet