STADGAR

Juridiska föreningen

Nuvarande stadgar
Tidigare stadgar

Stadgar upphävda 2024-03-18

Stadgar upphävda 2021-02-23
Stadgar upphävda 2020-02-25
Stadgar upphävda 2019-02-05
Stadgar upphävda 2017-11-16
Stadgar upphävda 2017-02-16
Stadgar upphävda 2016-02-10
Stadgar upphävda 2015-02-23
Stadgar upphävda 2014-05-21
Stadgar upphävda 2013-02-14
Stadgar upphävda 2009-12-16
Stadgar upphävda 2007-02-12


Juridiska föreningen – sektionen

Nuvarande stadgar
Tidigare stadgar

Stadgar upphävda 2020-09-16
Stadgar upphävda 2017-11-16
Stadgar upphävda 2014-12-16


STYRDOKUMENT

Arbetsordningar

Juridiska föreningen – Valberedning arbetsordning

Juridiska föreningen – Utskott arbetsordning

Policys

Juridiska föreningen – Ekonomipolicy

Juridiska föreningen – Alkohol- och narkotikapolicy

Juridiska föreningen – Likabehandlingspolicy

Kontrakt för engagemang i insparken

Juridiska föreningen – Insparkskontrakt