Hem » NYHETER » Nyheter » Information från utbildningsansvarig ang. tentor

Information från utbildningsansvarig ang. tentor

Hej medlemmar!
Utbildningsansvarig tillsammans med representanter från JF:s utbildningsutskott hade i förra veckan ett möte med studierektor Nina Nilsson Rådeström med anledning av T3:s och T5:s tentor efter jul. Följande punkter diskuterades, sammanställningen är skriven av Nina och hon kommer ta upp punkterna med kursansvariga för T3 och T5. Vi publicerar detta här så att alla vet vad som hittills har framförts från JF till institutionen.

  • När det gäller T5 verkar det råda en stor osäkerhet framförallt då det gäller själva upplägget av tentamen, de vill gärna ha mer information så snart du diskuterat med lärarlaget. Det som verkar mest angeläget är antal frågor, givetvis om frågorna kommer att se ut ungefär som vanlig. Mer information skulle enligt dem sänka stressnivån betydligt, den behöver inte vara på detaljnivå men lite mer information än de fick av dig idag.
  • Angående det du informerade om att olika frågor kanske delas ut så vill studenterna givetvis att endast detaljer ska skilja sig åt så att de faktiskt prövas på samma saker oavsett vilka frågor man får, detta ur ett rättviseperspektiv.
  • När det gäller att det eventuellt ska göras flera inlämningar vill studenterna påpeka att det kan vara svårt om man som student vill kunna jobba med flera frågor i taget, skriva en stund, byta fråga och sedan gå tillbaka.
  • När det gäller tidsåtgången vill de gärna se några minuter extra per inlämning, om det blir flera sådana, på grund av att det då ska göras flera uppladdningar och nedladdningar.
  • De är också lite oroliga för att de särskilda omständigheterna, såsom exempelvis att inte disponera alla frågor från start, inte kommer att tas i beaktande vid rättningen.
  • En annan synpunkt som framfördes var att det inte blev rättvist i förhållande till andra lärosäten där man, enligt uppgift från JURO, inte skulle ha något annat särskilt upplägg.
  • De ansåg också att förutsättningarna för omtentan borde vara samma som för den ordinarie tentan.

    Vänliga hälsningar Nina.”

 

/Utbildningsansvarig och resterande del av styrelsen