Inget styrelsemöte 23/1

Hej! Styrelsemötet den 23/1 är inställt på grund av att de flesta från styrelsen är i Åre med Juridiska Föreningen och vi blir därmed inte beslutsföra. /Styrelsen

Verksamhetsmöte 15/1 INSTÄLLT

Hejsan! Det kommer att hållas ett verksamhetsmöte den 15/1-24 kl. 17.15 i Lindellhallen 2. Alla medlemmar är välkomna! OBS!! INSTÄLLT!! INGET VERKSAMHETSMÖTE 15/1. Vi ses! /Styrelsen

Medlemsmöte 2023

Information inför medlemsmöte Bilaga1 Dagordning medlemsmöte 2023-2 Nomineringar styrelsen 2024 Bilaga 2 Bilaga 3

Årsstämma för sektionen

Hejsan! Sektionen har årsstämma den 30:e oktober kl. 17.00 i Lindellhallen 2. Alla medlemmar är varmt välkomna att delta! /Styrelsen Dagordning JF-sektionen 2023 Bilaga 1-verksamhetsberättelse-2023 Bilaga 2-Bokslut-JF-sektionen-2023 Bilaga 3-Revisionsberättelse-2023 Bilaga 4-Budget-Juridiska-föreningen-vid-Umeå-universitet-Sektionen-2023_2024 Kompletterande handlingar 25/10-23

Extrainsatt verksamhetsmöte

Hej! Med anledning av påkallat verksamhetsmöte av inspektor, skickas här ut en kallelse till verksamhetsmötet som äger rum den 2/10 kl 17.00 i JF-rummet. Dagordning extrainsatt verksamhetsmöte 2023 /Styrelsen signerad_pakallelse_verksamhetsmote-2 Uppdaterad 27/9-23

Tisdagens styrelsemöte hålls på zoom

Hej! Styrelsemötet tisdagen den 4/4-23 hålls via zoom. Alla medlemmar är varmt välkomna att delta! Tid: kl. 12.00 Länk till mötet: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fumu.zoom.us%2Fj%2F4337470660%3Ffbclid%3DIwAR1d3DVBOEIkNXhmWtrk16xCjLrRxiV6zXIzEwOwjS9NlPzor0y_f3eL2vw&h=AT15dtlrAKzblRhB4GUNlbcF8HH0xf81NJkfDBaHT2QHNq0ODLlVAFQ2kLgU46j8tYe74llgOAg0Hg8KtDicltmbzNcWb4RL2D1TWI6BVQPH14NElySrcLk5-h6cjKQrnarSEo1xrw&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2QnY9kyoFzFvPJrKK8DR8XQiMkIlQro2gYtxd26IgAnB_optc76GBY-A6Aldsl7ajE1q3G_xZueLxxOTet9khxdYGpwGfCrPBHT4V4_Mhhmh_lVZwXudI5FvFbsbLeyOT4C8HLmvCQ2EShFzrqa6KstOXO4D-vmx3zoIeA-snsnOCMhyBjg-0d9XcihGlVEx3pgrT6yfveaoTLUHEm2Q Mötesid: 62325762339 /Styrelsen

Extrainsatt medlemsmöte

Hej! Styrelsen kallar till ett extrainsatt medlemsmöte den 29:onde mars 2023 kl. 17.00 i Lindellhallen 2 för att rösta igenom stadgeändringen från föregående verksamhetsmöte. Tillhörande handlingar till det extrainsatta medlemsmötet kommer publiceras på hemsidan i enlighet med 7 kap. 2 § i föreningens stadgar. Dagordning extrainsatt medlemsmöte 2023 Bilaga 1, Motion 1, ändring stadgar 2023 Kompletterande handlingar 26/3-23 /Styrelsen

Extrainsatt medlemsmöte och nytt datum för verksamhetsmötet

Hej! Styrelsen kallar till ett extrainsatt medlemsmöte den 24/2 kl.17.00 i Lindellhallen 2 på grund av förändringar i tillträdande styrelse. Detta innebär också att vi måste skjuta på verksamhetsmötet som var inplanerat 15/2 till 24/2 kl.17.30. Kompletterade handlingar publicerade 15-02-23 Nomineringar extrainsatt medlemsmöte Dagordning extrainsatt medlemsmöte //Styrelsen

Verksamhetsmöte 15/2

Hej! Onsdag den 15/2 kommer verksamhetsmötet hållas i Lindellhallen 2 klockan 17.30. Under mötet kommer bland annat årets verksamhetsberättelser presenteras samt att nya styrelsen tillträder! Alla medlemmar är som vanligt välkomna att delta!🙂 Kompletterade handlingar publicerade 2023-02-13: Dagordning verksamhetsmöte 2023 Bilaga 1_ verksamhetsberättelser Bilaga 2 årsredovisning Bilaga 3 – Revisionsberättelse Bilaga 4 – rambudget Bilaga 5 – Kontobudget Bilaga 6 – motion ändring stadgar /Styrelsen

Inget styrelsemöte tisdag 24/1

Hej! Tisdag 24/1 kommer det inte vara något styrelsemöte på grund av att de flesta från styrelsen är i Åre med Juridiska föreningen vilket innebär att vi inte blir beslutsföra.   Trevlig helg!

1 2 3 4 5 13