MEDLEMSSKAP

Medlem i Juridiska föreningen är du som studerar linje eller fristående kurs på Juridiska institutionen vid Umeå universitet och har löst medlemsavgift i Umeå Studentkår.
 
Medlemsavgiften är för närvarande 400 kr/läsår alternativt 230 kr/termin. Kom in till JF-rummet och köp ett medlemskap av styrelsen.
 
Det finns även möjlighet för köp av nytt medlemsskap via Umeå studentkårs hemsida genom att klicka på denna länk!

Är du en ny student? Under första dagen av insparken kommer du att kunna köpa medlemskap i kåren av styrelsen i JF.