Hem » NYHETER » Nyheter » Juridiska föreningens medlemsmöte

Juridiska föreningens medlemsmöte

Uppdatering 22/11:
Läs gärna bifogat dokument nedan inför medlemsmötet! Viktigt att förhållningsreglerna som presenteras följs för att medlemsmötet ska gå att genomföra.
Viktig info inför medlemsmötet

Uppdatering 16/11:
Mötet kommer endast ske digitalt, samtliga deltar via Zoom. Detta eftersom restriktionerna i Västerbottens län ändrats sedan kallelsen gick ut.

Tisdag den 24 november kl. 17.00 bjuder Juridiska föreningen vid Umeå universitet in till medlemsmöte. Under mötet kommer bland annat styrelsen för verksamhetsåret 2021 att väljas.

Plats: UB A 240 samt Zoom via följande länk: https://umu.zoom.us/j/62144581131.

Sittande styrelse, valberedningen och kandidater till nästkommande styrelse välkomnas fysiskt. Övriga medlemmar deltar via Zoom. Röstning för samtliga kommer ske via Zoom, även de som deltar fysiskt. Den som vill motkandidera till någon av posterna får delta fysiskt eller via Zoom.

OBS 1! Alla deltagare måste vara inloggade på sitt eget Zoom-konto samt ha påslagen kamera för att denne medlem ska kunna räknas med i röstlängden.

OBS 2! Hela mötet kan förflyttas till Zoom om utvecklingen av smittläget kräver det.

Välkomna!

Kompletterande handlingar:
Dagordning (uppdaterad 13/11)
Bilaga 1 – Nomineringar styrelsen 2021 (uppdaterad 18/11)
Bilaga 2 – Motion Juridiska föreningens stadgeändring (uppdaterad 18/11)
Bilaga 3 – Motion Juridiska föreningens stadgeändring (uppdaterad 18/11)
Bilaga 4 – Motion Juridiska föreningens stadgeändring (uppdaterad 18/11)
Bilaga 5 – Motion Juridiska föreningens stadgeändring (uppdaterad 18/11)
Bilaga 6 – Motion Juridiska föreningens stadgeändring (uppdaterad 18/11)
Yttrande ändringar 2020 (uppdaterad 18/11)