Protokoll Juridiska institutionens utbildningsutskott


På den här sidan publicerar vi protokoll från de möten som utbildningsansvarig och JF:s utbildningsutskott har med Juridiska institutionens utbildningsutskott.

Protokoll-2021-02-04
Protokoll 2020-10-14
Protokoll 2020-09-17
Protokoll 2020-05-25