STUDIESOCIALA UTSKOTTET

Klubbmästeriet och sportmästeriet är tillsammans styrande av det Studiesociala utskottet i Juridiska föreningen vid Umeå universitet. Utskottets primära uppgift är att anordna sociala aktiviteter som hjälper till att minska stressen bland juriststudenterna på universitetet genom att bereda möjligheten för juriststudenten att i en trivsam miljö umgås i goda vänners lag. Utskottet verkar för ett aktivt studentliv oavsett om det är i festmiljö eller i träningshallen. Utskottet upprätthåller även de goda relationer som föreningen har till andra studentföreningar, genom att tillsammans med dessa arrangera tävlingar och fester.

Samarbete med HHUS och E-puben

Vår klubbmästare samarbetar mycket med E-puben, där arrangeras sittningar, kvällar och EPP:s. För verksamhetsåret 2018 är det Christian Kempe och Linus Wedelin som är utsedda till kvällschefer. De båda sitter under HHUS men fungerar som en länk mellan JF och E-puben. Fördelen med att ha kvällschefer är att JF får inflytande över E-puben och vi kan ha vårt egna renodlade juristbarlag.

Sporta med JF!

Varje måndag sportar JF i Landstingshallen mellan kl. 17.00 och 18.00.

Ps. Du har väl inte missat att JF sport har en egen Facebooksida? Ansök om medlemskap i ”Sport JF” eller mejla till sport@jf-umea.se för att få tillträde till gruppen! För att vara säker på att inte missa några sportevenemang kan du lägga till ”Sportmästare JF” som vän på Facebook.

Övriga frågor

Har du några frågor eller är du intresserad av det studiesociala utskottet är det bara att skicka ett mail till sport@jf-umea.se eller klubb@jf-umea.se