Protokoll Juridiska institutionens utbildningsutskott


På den här sidan publicerar vi protokoll från de möten som utbildningsansvarig och JF:s utbildningsutskott har med Juridiska institutionens utbildningsutskott.

Protokoll 2020-09-17
Protokoll 2020-05-25